Tại sao mà các doanh nghiệp hiện nay nên sử dụng công cụ email marketing