Hướng Dẫn Tự Động Lưu Trữ Danh Bạ Và Hiển Thị Thư Mới Trong Webmail Horde

Horde là webmail phổ biến hiện nay, hỗ trợ gửi nhận nhiều người cùng lúc với giao diện sử dụng trực quan.

Để sử dụng webmail horde thuận tiện hơn nữa, chúng ta sẽ cài đặt thêm tính năng tự động lưu trữ thông tin danh bạ và hiển thị thư mới nhất trong webmail này.

Hướng dẫn tự động lưu trữ danh bạ trong horde.

Chúng ta truy cập cài đặt > Tuỳ chọn > Thư > Sổ địa chỉ

horde Tenten5

Trong phần số dịa chỉ, cài tích vào ô Lưu địa chỉ tự động trong số địa chỉ mặc định.

horde tenten1
tự động sao lưu danh bạ

Hướng dẫn hiển thị thư mới trong webmail horde.

Truy cập cài đặt > hiển thị > chọn thư mục hiển thị

horde Tenten3
cài đặt hiển thị horde

Tại đây, chúng ta chọn trang đầu tiên trong phần trang bắt đầu khi mở hộp thư mới.

horde tenten2
hiện thị thư mới đầu tiên