Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản Mail Trên Email Server Pro

Dịch vụ Email Server Pro sử dụng bảng điều khiển Cpanel rất thông dụng. Quý khách tham khảo thêm bài viết hướng dẫn Cpanel tại đây.

Ở bài viết này, Creative Viet Nam sẽ hướng dẫn Quý khách tạo tài khoản mail trên dịch vụ Email Server Pro.

Bước 1: Đăng nhập quản trị mail

Quý khách sử dụng thông tin đăng nhập được gửi về Email đăng ký dịch vụ của Quý khách để truy cập trang quản trị mail.

tao user email server pro 1536x760 1

Bước 2: Truy cập Email Accounts

Quý khách truy cập vào mục Email Accounts trên trang bảng điều khiển để vào phần quản lý tài khoản mail.

tao user email server pro 1

Bước 3: Tạo Tài Khoản Mail

Quý khách chọn phần Create để tạo tài khoản mail mới.

tao user email server pro 2 1536x602 1

Bước 4. Nhập thông tin Tài khoản

Tại đây, Quý khách sẽ nhập thông tin tên tài khoản và mật khẩu của tài khoản mail. Quý khách có thể sử dụng mật khẩu tạo sẵn của hệ thống hoặc nhập mật khẩu của Quý khách.

Quý khách lưu ý, mật khẩu tạo nên có hơn 8 ký tự, bao gồm số, chữ thường, chữ hoa, số và ký tự đặc biệt.

tao user email server pro 6

Quý khách có thể lựa chọn Edit Settings để chỉnh sửa dung lượng cho tài khoản.

tao user email server pro 7
chọn Edit Settings để set dung lượng

Quý khách nhập dung lượng cần set cho tài khoản ở mục Storage Space.

tao user email server pro 10
Set dung lượng cho tài khoản

Bước 5. Hoàn tất quá trình tạo Tài Khoản

Sau khi nhập các thông tin cho tài khoản, Quý khách chọn Create để hoàn tất quá trình tạo tài khoản mail.

tao user email server pro 4 1536x487 1
Tạo Tài Khoản thành công.