Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng Email Filters

Giới thiệu

Ngày nay trên Internet, các loại email quảng cáo, spam, giả mạo thông tin ngày càng tinh vi, vượt qua được bộ lọc email Spam Filters. Tính năng Email Filters sẽ giúp bạn chặn các email này, không cho phép gửi vào những lần tiếp theo.

Khi sử dụng sẽ áp dụng lên 1 địa chỉ email nhất định mà bạn muốn thiết lập.

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Chọn Email Filters tại nhóm Email của giao diện cPanel.

EmailFilters tenten

Bước 2: Chọn Manage filters với địa chỉ tương ứng cần tạo bộ lọc email

EmailFilters tenten 1 1536x351 1

Bước 3: Chọn Create a New Filter để bắt đầu thiết lập bộ lọc

EmailFilters tenten 2

Bước 4: Thiết lập bộ lọc email

a. Chặn email theo tên miền hoặc địa chỉ cụ thể

EmailFilters tenten 3 1536x761 1

Filter Name: Đặt tên cho bộ lọc

Rules: Chọn From – contains và điền tên miền hoặc địa chỉ email cần chặn. Ví dụ:

  • Cần chặn email theo tên miền tenmien.com: Bạn sẽ điền @tenmien.com hoặc tenmien.com
  • Cần chặn địa chỉ: Bạn sẽ điền spam@tenmien.com
  • Cần chặn tên cấp cao nhất – Top level domain (không khuyến cáo): Bạn sẽ điền xyz, .v..v

b. Chặn email theo tiêu đề

EmailFilters tenten 4 1536x742 1

Filter Name: Đặt tên cho bộ lọc

Rules: Chọn Subject – contains và điền ký tự tồn tại trong tiêu đề cần chặn

Bước 4: Chọn Create để hoàn tất bộ lọc