Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Address Importer Trên Cpanel Email Pro

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng chức năng Address Importer trên Cpanel

Đây là chức năng dùng để tạo nhiều tài khoản email trên Email Pro từ file có sẵn

Bước 1 : Tạo file mẫu

Đăng nhập vào Cpanel và tìm đến mục Address Importer

Screenshot 25

Nếu bạn chưa có file .csv, xls mẫu hãy click chọn như hình ảnh sau :

Screenshot 26

Bạn tải file mẫu về ( nếu chưa có ) và nhập dữ liệu vào file mẫu này

Screenshot 27

Ba thông tin cần điền bao gồm :

  1. Tên email.
  2. Mật khẩu / Password.
  3. Dung lượng / Quota : tính theo MB

Ví dụ :

EmailPasswordQuota
creative1@cybermail.tkcreative@963500
creative2@cybermail.tkcreative@963500
creative3@cybermail.tkcreative@963500
creative4@cybermail.tkcreative@963500
creative5@cybermail.tkcreative@963500

 

Bước 2: Nhập dữ liệu file tài khoản email 

Sau khi bạn đã nhập đầy đủ thông tin của các tài khoản email cần tạo thì bạn thực hiện nhập dữ liệu vào

Bạn thực hiện theo 3 bước sau :

  • Chọn Email Account
  • Chọn file dữ liệu csv hoặc xls ở máy tính
  • Chọn Next để thực hiện uploadScreenshot 32

Ở giao diện tiếp theo, các bạn chỉnh lại các cột Email, Password, Quota nếu đặt chưa chính xác

importmail tenten 6

 

Bấm Next để hệ thống xác thực thông tin tài khoản email lần cuối.

importmail tenten 7

 

Cuối cùng, bấm Finish để hoàn thành việc Import mail.

importmail tenten 8

 

Tiến trình import mail qua address importer đã kết thúc, chúng ta truy cập Email Account để kiểm tra thông tin mail.

importmail tenten 9

 

Như các bước đã thao tác ở trên, các tài khoản email đã được khởi tạo thành công qua chức năng Address Impoter với đúng thông tin đã chọn.

Chúc bạn thành công !