Hướng Dẫn Nâng Dung Lượng Gửi Nhận Mail Trong Mailing Lists Cpanel

Mailing Lists Cpanel là một tính năng cho phép người dùng tạo ra một địa chỉ Email. Khi có thư được gửi tới hòm thư này thì tất cả mọi người trong danh sách đều nhận được.

Quý khách có thể tham khảo hướng dẫn tạo Mailing Lists Cpanel tại đây.

Tuy nhiên, dung lượng tối thiểu một mail có thể gửi hoặc nhận đến Mailing Lists chỉ là 40kb. Điều này sẽ gây khó khăn cho người dùng khi gửi nhận mail có dung lượng lớn hơn. Ở bài viết này, Creative Việt Nam sẽ hướng dẫn Quý khách nâng dung lượng gửi nhận mail.

B1. Quý khách đăng nhập vào Cpanel và chọn mục Mailing Lists

mailing lists

B2. Quý khách chọn mục Manager của Mailing Lists cần chỉnh sửa.

mailing lists 01

B3. Chọn General Options

mailing lists 02

B4. Thay đổi dung lượng gửi nhận mail

Ở trong phần General Options Quý khách tìm mục Maximum length in kilobytes (KB) of a message body. Use 0 for no limit. Tại đây, Quý khách có thể thấy mức mặc định ban đầu là 40kb, một mức khá thấp để gửi nhận mail.

Quý khách có thể thay đổi lại mức này tuỳ theo nhu cầu sử dụng mail, hoặc có thể set về 0 để không limit dung lượng gửi nhận mail cho Mailing Lists của mình.

Sau khi thay đổi, Quý khách chọn Submit Your Changes để lưu lại thiết lập.

mailing lists 03
thay đổi dung lượng theo nhu cầu của Quý khách.

Như vậy Creative Việt Nam đã hoàn thành bài hướng dẫn nâng dung lượng gửi nhận cho Mailing Lists.