Hướng Dẫn Khắc Phục Lỗi “Message Has Implicit Destination” Trên Mailing List

Trong quá trình sử dụng Mailing List, chúng ta có thể sẽ nhận được thông báo “Message has implicit destination”. Nguyên nhân cho lỗi này mail đã được chuyển tiếp hoặc gửi BCC đến địa chỉ của Mailing List,  thay vì được gửi trực tiếp đến Mailing List theo dạng TO hoặc CC.

Quý khách có thể tham khảo thêm các hướng dẫn từ Cpanel tại đây.

Để xử lý lỗi này, Quý khách vui lòng tham khảo theo các bước hướng dẫn sau:

B1. Quý khách đăng nhập vào Cpanel và chọn mục Mailing Lists

mailing lists 1

B2. Quý khách chọn mục Manager của Mailing Lists cần chỉnh sửa.

mailing lists 01 1

B3. Quý khách chọn Privacy options -> Recipient filters

mailing list 05

B4. Thay đổi tuỳ chỉnh Must posts have list named in destination (to, cc) field (or be among the acceptable alias names, specified below) từ Yes sang No để hoàn tất.

Sau khi vào mục Recipient filters, Quý khách kéo xuống phần Privacy options… Chọn và thay đổi tuỳ chỉnh Must posts have list named in destination (to, cc) field (or be among the acceptable alias names, specified below) từ Yes sang No để hoàn tất.

mailing list 06

Như vậy Creative Việt Nam đã hướng dẫn Quý khách khắc phục lỗi “Message has implicit destination” trên Mailing List thành công.