Việc chuyển đổi dữ liệu email của chúng tôi sang gói dịch vụ Email Server như thế nào?

Đối với Email Server của nhà cung cấp khác, khách hàng vui lòng cung cấp:

– Thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm user name và password của từng hộp mail trên hệ thống server hiện tại.

– Server cũ có hỗ trợ kết nối theo giao thức IMAP thông qua cổng 143 hoặc 993 trên mỗi hộp mail.

– Địa chỉ IP hoặc hostname để kết nối email giao thức IMAP.

– Đối với một số hệ thống email có hỗ trợ xác thực 2 bước trong quá trình sử dụng và chỉ cho kết nối giao thức IMAP thông qua mật khẩu ứng dụng. Khách hàng vui lòng cung cấp thêm thông tin này để Tenten nhanh chóng chuyển dữ liệu về hệ thống Email Server của chúng tôi.

Đối với khách hàng đang sử dụng dịch vụ Email khác tại Tenten, chúng tôi sẽ chuyển đầy đủ dữ liệu email của khách hàng và chỉ thay đổi duy nhất IP của Server Email.