Address Importer – Tạo Nhiều Tài Khoản Email Trên Gói Email Pro

Tính năng Address Importer hỗ trợ tạo nhiều tài khoản trong cùng một thời điểm đã được cài đặt trên dịch vụ Email Pro của Creative Việt Nam

Đặc biệt hữu dụng khi mới tạo dịch vụ email.

Chúng ta vào Cpanel > Address Importer để sử dụng tính năng.

importmail tenten 1
chức năng address importer

Sau khi truy cập, chúng ta tải file example page để lấy file mẫu.

importmail tenten 2
address importer

Tại đây, chúng ta tải file CSV về và điền thông tin các tài khoản email  trong address importer.

importmail tenten 3
example page address importer

Ba thông tin cần điền bao gồm :

  1. Tên email.
  2. Mật khẩu / Password.
  3. Dung lượng / Quota : tính theo MB .

Ví dụ :

EmailPasswordQuota
creative1@cybermail.tkcreative@963500
creative2@cybermail.tkcreative@963500
creative3@cybermail.tkcreative@963500
creative4@cybermail.tkcreative@963500
creative5@cybermail.tkcreative@963500

Sau khi điền xong, chúng ta lưu lại và thực hiện import file đã lưu tại address importer

Trong bài này, ta sẽ tạo thêm tài khoản email nên chọn Email Account, sau đó chọn tệp là file vừa lưu để import.

importmail tenten 5
chọn email account và file thông tin

Bấm Next để hệ thống tiến hành xử lý và tạo email.

Chúng ta lưu ý kiểm tra lại thông tin.

importmail tenten 6 1
xác thực lại thông tin email

 

Bấm Next để hệ thống xác thực thông tin tài khoản email lần cuối.

importmail tenten 7 1
thông tin email

Cuối cùng ,bấm Finish để hoàn thành việc Import mail.

importmail tenten 8 1
hệ thống import mail thành công

Tiến trình import mail qua address importer đã kết thúc, chúng ta truy cập Email Account để kiểm tra thông tin mail.

importmail tenten 9 1
email account

Như đã thao tác ở trên, các email đã được khởi tạo thành công qua address impoter với đúng thông tin đã chọn.